Velkommen til Vestmarka!

Lysstien, anleggsarbeidet er i gang

Som det er gjort rede for tidligere på vestmarka.info, så skal vi anlegge en belyst sti langs Harstadsjøen gjennom Brustadvika. Vi har satt som mål at prosjektet skal være ferdigstilt innen Vestmarkadagen 2023. En del arbeid er gjort allerede, ikke minst det å skaffe finansiering. Men det arbeidet syns ikke.

Les videre