Vestmarka blir igjen stemmested ved lokalvalget 2019.

samfunnshuset
Valglokale på Vestmarka i 2019

Ved stortingsvalget 2017 var det ikke mulig å stemme på Vestmarka. Alle valglokaler med unntak for Skotterud og Magnor var lagt ned. En kunne forvente en grundig evaluering av hva et slikt grep betydde for valgdeltakelsen, men det ble aldri gjort. Vestmarka Grendelag etterlyste det flere ganger.

Heldigvis ble saken reist av opposisjonpartiene i kommunen. Kommunestyret hadde sak om stemmesteder og stemmetider oppe til behandling i kveld (20. nov 2018).Valgstyrets innstilling var kun to stemmesteder, Skotterud og Magnor. Hilde Sørli fremmet forslag i kommunestyret på vegne av Høyre, Venstre og FrP om å gjeninnføre Vestmarka og Matrand som stemmesteder ved lokalvalget. Forslaget fikk flertall (16-9) i kommunestyret.

Argumenter om samkjøring av lokalvalg og kirkevalg kan ha vært avgjørende. Videre også at tekniske og praktiske sider var godt sjekket ut (blant annet tilgang til Internett og lokale).

Lokalvalget er en viktig hendelse i lokalsamfunnet. Her på Vestmarka har vi tradisjon for å stille opp og legge til rette for at folk får avgitt sin stemme og bidra til demokratiet. Vi er nå glade for at denne viktige tradisjonen i lokalsamfunnet kan bli videreført i 2019.