Kulturminne og DNT- hytte åpnet med gode ord til Aktiv i 100 Vestmarka.

VI VANDRER med freidig mot. Fra Svartvika gikk de fleste busspassasjerene vel sju hundre meter opp til Slettmoen.

Da kulturminnet Slettmoen og Eidskog kommunes første DNT –hytte ble høytidelig åpnet siste tirsdag i november ble det holdt mange taler. Men de fleste godordene fra låvetrappa fikk dugnadsgjengen i Aktiv i 100 Vestmarka til langvarig klapping fra friluftsfolket som kom gående, syklende, bilende og  noen med buss fra Skotterud.

Thor Arne Melby fortalte om alle opplevelsene han i mange år som ansatt i kommuneskogen har hatt på Slettmoen.

Tirsdag 27. november trosset vel 50 friluftsentusiaster kulda denne vinterlige solskinnsdagen for å bivåne en sjelden begivenhet på Slettmoen. En begivenhet i form av offisiell åpning av kommunens første DNT-hytte med taler og gode ord fra Riksantikvar Hanna Geiran, Kommunikasjonssjef i DNT Mette Habberstad og Daglig leder for DNT Finnskogen og Omegn Lene Margrethe Sætaberget. Thor Arne Melby representerte Aktiv i 100 Vestmarka og han fortalte fra låvetrappa om sine mange besøk hit og litt historie om Slettmoen generelt som fra 1930-tallet fungerte som koie og stall for skogsarbeidere og tømmerkjørere.

Øivind Roos på låvetrappa gratulerte med kommunens første DNT-hytte i tillegg til sang, fortellinger og trekkspilltoner.

 

Det er Aktiv i 100 Vestmarka som siden august har bidratt med vel 600 dugnadstimer for å

Kommunikasjonssjef i DNT Mette Habberstad (t.v.), Riksantikvar Hanna Geiran, ildsjel i Aktiv i 100 Vestmarka Kai Ljøner og daglig leder i DNT Finnskogen og Omegn Lene Margrethe Sætaberget fant den gode tonen på Slettmoen åpningsdagen.

gjøre stallen beboelig, noe åpnings talere og gratulanter presiserte. I den nyoppussede låven er det blitt en egen ”leilighet” med plass til fire personer. I tillegg til sengeplasser er det nå både kjøkken, hundegård og omkledningsrom her, og til sammen er det blitt ni soveplasser i de to husene på Slettmoen. Hovedhuset, det som tidligere var koie har også fått en ansiktsløfting, noe som har gjort sitt til at den nye DNT-hytta omgitt av mange turveier og skiløyper er klar for overnattingsbesøk. –Men uten ildsjelene i Aktiv i 100 Vestmarka, med koordinator og idémaker Kai Ljøner i spissen, og samarbeidet med Eidskog kommune og DNT lokalt er det usikkert om Slettmoen hadde blitt ei turisthytte som nå står på DNT-kartet, avslutter Lene Margrethe Sætaberget i det hun tar farvel med de godt over 50 vinterkledde gjestene som reiste hjem godt forsynt med både mettende og varm suppe, gode ord og underholdning fra låvetrappa i tillegg til to store marsipankaker.

Noen av de frivillige i Aktiv i 100 Vestmarka som på dugnad har satt i stand de to husene på Slettmoen er bak fra venstre Vidar Holter, daglig leder i DNT Finnskogen og Omegn Lene Margrethe Sætaberget, Kai Ljøner, Arnfinn Gulbrandsen, Bente Eier, Berit Gulbrandsen, Jan-Arne Storvik, Thor Arne Melby, Trygve Taugbøl og Jann Nygård. Foran fra venstre Wenche Brenna, Arne Aastebøl, Ellinor Strøm og Finn Høgåsen.
Bente Eier øser opp rykende varm suppe til Pia Fossheim.
Kirsten Aanerud (t.v.), Aslaug Ringstad og Marit Mellem fra Kongsvinger ønsket å komme tilbake til Slettmoen ved en senere anledning. Og da kanskje med overnatting?
Sigurd Delviken og hesten Tor med dombjelle skapte god stemning hos ordfører Kamilla Thue og alle de andre gjestene på Slettmoen tirsdag.
Øivind Roos på låvetrappa gratulerte med kommunens første DNT-hytte i tillegg til sang, fortellinger og trekkspilltoner.
Oddvar Fjeld, Kari Taugbøl, Thea Stangnes og Kari Boger hadde det fint på benken mens de fikk servert taler, sang og musikk fra låvetrappa.
Julie Finsrud Lande fra Magnor ønsker å besøke den nye DNT-hytta på Slettmoen med familien til alle årstider.