Velet og VJFF med årsmøter samtidig

Både Hans journalist og vel-kasserer John Wirkola Dirksen var fornøyde med kringla.

På kveldstid 14. mars var det hektisk å være journalist i Vestmarka Grendelag. Årsaken til travelheten var at det ble avholdt to årsmøter samtidig. Vestmarka Vel sitt årsmøte foregikk i kantina til Eidskog Montessoriskole mens Vestmarka jeger- og fiskeforening holdt på tradisjonen og hadde sitt mannlige og folkerike årsmøte i Vestmarka kirkestue. Selv om begge årsmøtene startet kl. 19:00 greide grendelagets journalist å dekke begge årsmøtene p.g.a. at det begge steder ble servert kaffe og heimlaga kringle.

Vestmarka Vel

Det var alvor som preget sekretær, kasserer og leder under årsmøtet til Vestmarka Vel.

 

Årsberetningen 2018 til Vestmarka Vel fortalte om en travel forening. Styret besto av leder Nina Kisen, kasserer John W. Dirksen, sekretær Stian Kraft og styremedlemmer Paul Tony Storfallet og Laura Jane Visconti. Varamedlemmer var Derek Barest og Jens Tønnes med Eli Kristin Nygård og Per Ole Rønning i valgkomiteen. Revisor var Jan Mobrenna med vara Karin Ovlien.

Den mest populære nyheten i fjor var stupebrygga ved badet som ble bygget ferdig etter at dugnadsånden  i Vestmarka Vel tok overhånd, noe som gjorde sitt til at hele herligheten sto ferdig i juni. Til stor glede og våte aktiviteter for innen- og utenbygds sent og tidlig denne solrike og varme sommeren. Og som tidligere år ble området ved badet holdt i orden og plenen klippet.
I løpet av året ble det ni spillekvelder på Bygdekinoen med to filmer hver kveld, noen med fulle samfunnshus og noen litt mindre besøkt. Men det var besøkende hver gang og ingen forestillinger ble avlyst, og kinokiosken gikk med overskudd, så det er bestilt filmer også for 2019.

Styret i Vestmarka Vel 2019 er sekretær Stian Kraft (foran t.v.), kasserer John Wirkola Dirksen og leder Nina Kisen, styremedlem Paul Tony Storfallet (bak t.v.), styremedlem Laura Jane Visconti og varamedlem Jens Tønnes. Varamedlem Darek Barest var ikke på årsmøtet.

Pubquiz m/dans samlet fullt hus, og det ble overskudd og gode minner.
Vestmarka Vel sørget også for blomster både ved Jerpsetbautaen og ved krigsminnegravene utenfor kirka 17. mai.
Velet var med på Vestmarkadagen med hoppeslott, hønsebingo, lykkehjul og kiosk, og var også med og hjalp til på høstene Eldrefest. Vestmarka Vel har hatt dugnadsuker i Brustadvika, og skal være med å sponse lyset ved den nye oppslagstavla ved Esso’n etter forespørsel om et bidrag fra Vestmarka Grendelag.

Handlingsplan 2019 forteller om at dugnadsånden fortsatt er til stede, og det blir igjen fullbooket Pubquiz med dans på samfunnshuset 23. mars.
Ved badet er det forslag om å utbedre den fastmonterte brygga og lage trapp til stupebrettet. Innkomne forslag om badstue her skal også diskuteres og stemning loddes, det samme gjelder event.innkjøp av vanntrampoline. Ellers vil Vestmarka Vel også i 2019 bidra på fellesarrangement som Vestmarkadagen, Eldrefesten o.s.v.
Strømprosjektet i Brustadvika får 10.000- av Vestmarka Vel.

På årsmøtet ble revidert regnskap, budsjettforslag og valg fremlagt uten anmerkninger.

 

Vestmarka jeger- og fiskeforening. VJFF

Styre- og menige medlemmer på årsmøtet til Vestmarka jeger- og fiskeforening torsdag 14. mars. Foran fra venstre Sigmund Teigbråten, Vidar Engen, Bjørn Huse, Tore Mihai Ljøner, Thomas Werner og Per Erik Kraft. Bak fra venstre Nils Arne Vangen, Vidar Huse, Svein Olaf Sæter, Pål Tuhus, Jan Kristiansen, Hans Jørgen Ovlien, Henrik Nerdrum og Petter Bentzon.

 

 

 

Årsmøtet til VJFF lokker hvert år til seg jegere og fiskere i slike mengder at den lille salen i Vestmarka kirkestue blir nesten i minste laget. Så til neste år må nok den store salen tas i bruk for at de fremmøtte medlemmene skal få sitteplass. Det skal være usagt om det er det faglige innholdet som trekker så mye ”mann”folk eller om det er den ferske kringlen som er årsaken til trengselen er og forblir en hemmelighet, men uavhengig av saker og bevertning så er et årsmøte i VJFF av det trivelige, humørfylte og effektive slaget.
Årsberetningen til Vestmarka jeger- og fiskeforening vitner om en forening som verken er redd for lukt av verken fisk eller krutt. I 2018 ble det avholdt bare ett styremøte, men det har blitt mange telefonsamtaler og uformelle møter hos Hans Jørgen på Esso’n, så saker til behandling har det vært mer enn nok av. Bjørn Huse og Svein Olaf Sæter var på tillitsmannssamling og årsmøte i Hedmark JFF, og det er skutt to tiurer, en orrhane, to orrhøner og en hønnbokk på de to terrengene, og det er solgt seks rådyrkort, 19 småviltkort, ett småviltkort til ikke-medlem og tre stk. døgnkort. Totalt salg 8800,-, en nedgang fra året før. Fem stk. grunneieravtaler er signert for fem år, med grunn som grenser til VJFF sitt terreng.

Aktiviteter ellers har vært kiosksalg en gang på Bygdehuset, og medhjelpere ved serveringen på Eldrefesten.  Med- arrangør på Vestmarkadagen med planlegging, rigging av utstyr og rydding på søndag i tillegg til faste opplegg med fisking, skyting, steking/røking av fisk og deltaking i volleyballturneringen. Ungdomsgruppa var med på Vestmarkadagen og kjørte krakker til 17. maifesten, mens mange medlemmer hadde dugnad og ansvaret for rydding på Cambitomta to uker i sommer og klargjøring av skytebanen på Kalvhaugen. Revefella er flyttet til Per Erik Kraft, men ingen rev ble fanget. I tillegg har VJFF vært med i planleggingen av ulvejakt (Mangenflokken), men her ble det mye jobb til ingen nytte. Leirduebanen ble lite brukt, men riflebanen var godt besøkt av elgjegere. P.g.a. tørke og brannfare ble banen stengt en periode i sommer. Bjørn Huse har vært i kontakt med grunneier om å gjøre en voll bak skivene og tildekking av bunkers. Planen er å gjøre dette i 2019, og på dugnad er det blitt nytt stativ til skivene. Foreningen har fortsatt båt i Trysjøen, og det har vært en god del salg av hunde- og kattefor hvor VIPPS som betalingsmiddel er tatt i bruk.

Nytt styre består av: Bjørn Huse, leder, Petter Bentzon, nestleder, Nils Arne Vangen, kasserer, Svein Olaf Sæter, sekretær og styremedlemmene Pål Tuhus og Hans Jørgen Ovlien. Leder i skyteutvalget er Ludvig Taugbøl som har med seg Jens Tønnes, Svein Judin, Geir Myrland og Pål Tuhus i skyteutvalget. Hans Jørgen Ovlien har ansvaret for salg av jaktkort, leder i valgkomiteen er Jan Kristiansen med medlem Jens Tønnes og Henrik Nerdrum er ungdomsleder. Fiskeutvalget består av Tore Mihai Ljøner og leder Petter Bentzon. Representanter til Vestmarka Grendelag er Vidar Huse og Hans Jørgen Ovlien med Svein Olaf Sæter som vara. Revisorer er May Judin og Vidar Huse.