Tid for årsmøter

Torfinn Smines fra Eidskog kommune holdt et interessant kåseri om den nye arealplanen.

Mars er en aktiv måned på Vestmarka, for da er det tid for årsmøter i mange lag og foreninger. Men allerede i januar gjorde tradisjonen tro Vestmarka Sanitetsforening seg ferdig med sitt årsmøte, og etter den travle marsmåned vil de resterende lagene følge etter.

Mandag 4. mars i kantina til Eidskog Montessoriskole var det Vestmarka Idrettslag ved leder Håkon Hauer som raskt og effektivt gikk gjennom saksliste, årsmelding og valg før Vestmarka Grendelag ved leder Ragnar Dæhli presenterte grendelagets mange aktiviteter i 2018. Og mellom de effektive presentasjonene var det lagt inn tid for hjemmelaget bevertning i form av to store kaker med mye kaffe attåt.

Foredragsholderen fikk mye oppmerksomhet på grendelagets årsmøte.

Årsmeldingen til Vestmarka Idrettslag viste også denne gang til en forening med mange aktiviteter. Ski/akedag i Askerud bød på fint vintervær og god stemning, og innebandytreningen i samfunnshuset hele vinterhalvåret for småskolen, storskolen og gubbetrimmen var et populært idrettslig innslag. Ryddedag i mai har blitt et vårlig innslag og Vestmarkadagen i august med Vestmarka rundt og volleyballturnering samlet mye folk både på og utenfor banen. Aktivitetscampen i august ved skolen og i nærmiljøet samlet godt over 60 deltakere fra hele Eidskog. Et arrangement som nok har kommet for å bli, i flg. leder Håkon Hauer. Søndagscafe på bygdehuset i mars og velpreparerte skiløyper var også med på å skape vinterlige, gode forhold på Vestmarka. Skiløypeutvalget har bestått av Svein Audun Taugbøl, Petter Bentzon, Michal Gadderud og Jan Tore Kraft. Sistnevnte har også bidratt til krattbekjempelse og vedlikehold av turstier.
Grendelaget

Erik Staavi (t.v.), Ole Roger Askerud og de andre 16 på årsmøtet til Vestmarka Grendelag var konsentrerte under kåseriet til Torfinn Smines.

Torfinn Smines fra Eidskog kommune holdt et informativt foredrag om den nye arealplanen i kommunen i tillegg til ”gamle nyheter” om Harstadhagen, Glingeråsen og Klanderudlia og generelt om spredt bosetting. Det ble en del diskusjon om foredragets innhold som førte til noen kritiske spørsmål fra salen, som for eksempel hvor og hvordan vil folk bo? Det kom frem mange interessante synspunkter fra de fremmøtte, men på tross av de kritiske spørsmålene ble foredraget som skapte et aktivt møte belønnet med god applaus.
Selve årsmøtet som ble ledet av Ragnar Dæhli ble presentert på en upåklagelig måte, og i og med at grendelagets medlemmer som består av stedets mange lag og foreninger ikke har avholdt årsmøte enda så vil grendelaget presentere sitt nye styre ved en senere anledning. I løpet av 2018 har Vestmarka Grendelag avholdt 9 møter og behandlet 67 saker.