Årsmøtet ble avsluttet med branninstruks

Deltakere og styremedlemmer på årsmøtet til IVS. Foran t.v. leder Ola Klanderud, Trond Rapstad med avskjedsgaven, Karin Ovlien, Sidsel Mobrenna og Stian Teigbråten. Bak t.v. Kari Vestby, Anita Pedersen, Anne Huse, Asbjørn Konglund og Per Erik Kraft.

Onsdag 20. mars var det Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus, IVS sin tur til å avholde sitt årsmøte i kantina til Eidskog Montessoriskole. IVS sitt formål er at de skal sørge for at Vestmarka skal ha et Samfunnshus, og de har derfor inngått en bruksrett- og driftsavtale med huseier Eidskog Montessoriskole, EMS.

Det er viktig at alle leietakerne leser branninstruksen.

 

Formålet med bruksrettsavtalen er å ivareta intensjonen bak etableringen av Vestmarka Samfunnshus, inkludert kapitalinnskudd fra oppstartsåret 1979. Samfunnshuset som ble bygget i 1983 skal nyttes til aktiviteter som har naturlig tilknytning til drift av slik virksomhet. IVS i sin nåværende form ble vedtatt i 2014 og driftes uten kommersielt formål. Lokalene som driftes av IVS , det vil si i tidsrommet utenfor ordinær skoledrift er 1. etasje i nordlig skolefløy med  inngangsparti, garderobe,  toalett, kantine med kjøkken og vaskerom med toalett, og  samfunnssalen (gymsal), kjøkken og inngangsparti med HC toalett. Underetasjen består av trapperom, garderober, toaletter og instrumentlager. IVS kan også bruke parkeringsplassen vest for Skillingmarkvegen.

 

Det er slått opp mye informasjon til venstre for døra inn til festsalen.

Av saker som ble behandlet på årsmøtet var det bare rutinene for utleie, fakturering og vask som ikke var ferdig gjennomarbeidet, og det mangler litt på strukturen for hvilke organisasjoner som skal leie gratis. Men så snart utarbeidelsen av kontraktene er ferdig skal rutinene på plass. Systemet må være slik at hver bruker av lokalene, både betalende og gratisbrukerne må komme tydelig frem i regnskapssystemet til IVS. De åtte punktene på årsmøtets saksliste ble gjennomgått og godkjent etter noen kommentarer fra årsmøtet.
Styret benyttet anledningen til å takke Trond Rapstad som ble overrakt en stor krystallvase for en fenomenal ryddig innsats som IVS sin kontaktperson i mange år.
 -Trond Rapstad  har fulgt med og passet på at ingen ting har blitt ødelagt, og han har i mange år lagt ned mange timer i frivillig innsats for IVS. Han har samarbeidet veldig godt med leietakere, styret, skoleledelsen og vaktmesteren.

De største brukerne av Samfunnshuset i 2018 var Vestmarka Idrettslag, Vestmarka Sangkor og Vestmarka Hornorkester.

Gjenvalgt leder Ola Klanderud leser branninnstruks til Asbjørn Konglund, Anne Huse, Anita Pedersen og Stian Teigbråten.

Da det ordinære årsmøtet var ved veis ende ble årsmøtedeltakerne tatt med på en runde i IVS sine lokaler hvor nyvalgt leder Ola Klanderud gjorde deltakerne kjent med følgende:

 Rømningsveier, hvordan brannmeldingen skal utføres, hvor brannslokkingsutstyr befinner seg, og hvordan dette brukes. Det må også være rutiner for rømming og oppstilling ute, og Ingen rømningsveier må blokkeres. Det må sørges for oversikt over hvor mange personer som oppholder seg i lokalene, og leietaker plikter å velge en Situasjonsleder i tilfellet brann.