Vegen i Brustadvika fikk toppdekke

I fjorårets opprydding etter at fv 21 midlertidig gikk gjennom Brustadvika, ble deler av massen som hadde vært provisorisk gang- og sykkelveg brukt som grunnlag til en solid «stamveg» ut mot gapahuken og «Sjøfarten bru».

Mai 2018, grove masser i bunnen av ny «stamveg» i Brustadvika.

Men den grove strukturen i vegen bød på noen utfordringer. Et og annet sykkeldekk har punktert, barnevogner har ristet og noen har også sikkert snublet. Grendelaget ønsket å fullføre veiprosjektet ved å legge fin masse som toppdekke.

Tidligere denne uka kjørte Tore Fløitmoen på 6 lass grus (0-8mm). Det ble et suverent spleiselag som vi vestmarkinger vet å verdsette. Gunnar Holt Grusforretning sponset tre gruslass, bankkontoen til tidligere «Elgfesten» på ca 9.000 kr ble i sin helhet donert til prosjektet og kilometertelleren på lastebilen til Tore gikk tydeligvis veeeldig laaaangsomt. Tusen takk!

Tore Fløitmoen startet inne ved «Sjøfarten Bru» og la på toppdekke, 0-8 mm grus fra Gunnar Holt Grusforretning.