Treskjærerbrødrene Langsrud

Første søndag i juli fenget Tormod Sæther nesten 70 tilhørere på Eidskog bygdetun Almenninga med et kåseri om treskjærerbrødrene Karl og Konrad Langsrud. Karl døde i 1942 i en alder av 47 år og Konrad i 1960, 69 år gammel.

Tormod Sæther hold et fengende kåseri på Eidskog bygdetun Almenninga om treskjærerbrødrene Langsrud søndag 7. juli.
Publikum på bygdetunet hørte godt etter alt som Tormod Sæther fortalte.
Det var folksomt på bygdetunet da Tormod Sæther kåserte.

 De to treskjærerbrødrene var kjent langt utenfor Eidskog med sine små og store treskulpturer. Mange husker skulpturene som brødrene laget og satte ut i skogen rundt Langsrud og ved bredden av Langvatnet. Mest kjent er nok tresoldaten som sto ute på øya i Langvatnet. Ei øy som Karl og Konrad laget av stein fra dyrket mark i Langsrud. Et sagn forteller at tyske soldater i begynnelsen av andre verdenskrig skjøt på tresoldaten ute på øya da de trodde det var en levende soldat som sto der. Men om dette sagnet hører virkeligheten til strides det om. Men på utstillingen i sommer inne i det lille fjøset tilhørende Vestun Almenninga er det et hode som sagnet sier tilhørte tresoldaten som tyske soldater skjøt på. Dette hodet kan sammen med mange store og små treskulpturer laget av Karl og Konrad oppleves i sommer.

Åshild Øiseth hadde flere minner fra søsknene på Langsrud.

Brødrene Karl og Konrad Langsrud var kjent for mer enn sine treskulpturer, og det går fortsatt  gjetord om brødrenes lange sykkelturer både innen- og utenlands. De fotograferte ikke selv, men de kjøpte mange prospektkort som de tok med seg hjem og tok vare på. På årets Sommerutstilling på Eidskog bygdetun Almenninga kan store og små treskulpturer laget av brødrene Langsrud sammen med gamle prospektkort og historie oppleves.

Det var mange som fikk med seg historien om Treskjærerbrødrene Langsrud.
Kåseriet ble forsterket ved hjelp av mange bilder.
Guri Bergersen (nr. tre f.h.) er i slekt med Karl og Konrad Langsrud, og søndag var hun gjest på bygdetunet sammen med ektemann, sønn, svigerdatter og sønnesønn.
Sittende foran leder i Eidskog Museum Line Helstad, Finn Høgåsen og Kjetil Hjerpset hadde en solrik plass på bygdetunet.
Denne treskulpturen av en vedhogger finnes på årets Sommerutstilling på bygdetunet.
Kjell Magne Bjørneby overrakte en gave til leder Line Helstad i Eidskog Museum i form av en treskulptur som hans far herredskogmester Syver Bjørneby en gang fikk av brødrene Langsrud.
Denne store og tunge trekula er også med på sommerens utstilling.
Disse treskulpturene av to penkledde jenter er også med på årets Sommerutstilling i fjøset.