Skole under åpen himmel

VESTMARKA: To dager sist uke fikk seksti elever fra åttende klasse ved Eidskog ungdomsskole oppleve en annerledes skoledag i skinnende september sol ved Sootkanalen.

Det var godt og varmt å sitte i nærheten av bålet.

Både torsdag og fredag sist uke fikk åttende klasse ved Eidskog Ungdomsskole være med på en sjeldent spennende skoledag ved Sootkanalen. Begge dagene var lærebøker og lærere byttet ut med skogsarbeidere som besitter stor viten og formidlingskunst, noe som var med på å gjøre disse sjeldne skoledagene til en god og lærerik opplevelse for elevene.

Ungdomsskoleelevene fikk både teoretisk og praktisk lærdom i tømmerskogen.

I løpet av begge dagene fikk alle elevene praktisk og teoretisk viten om både fløting, blinking og hogging av trær, barking, kjøring med hest og lunning av det ferdig bearbeidet tømmeret. Og etter damvandring og besøk til flere sluser med navn som Norge, Kongen, Constitusjonen, Fredrikshald og Caroline Soot ble den teoretiske delen av Sootkanalen ivaretatt.

Frivillighet

-Hadde det ikke vært for de frivillige i Eidskog museum- og historielag hadde det ikke vært mulig å arrangere slike utendørs ”skoledager” som disse to dagene, sier Line Helstad, leder i Eidskog museum like før siste skoledag fredag er ved veis ende. –Alle frivillige som er med her i Sootkanalen har ikke glemt sine ferdigheter etter mange år i skogen.

Noen av de frivillige som var med på å gjøre de to dagene i september vellykket. Solveig Delviken (bak t.v.), Solveig Egeland, Leder i Eidskog museum Line Helstad, Per Egil Lauhaugen, Tor Arne Melbye, Trygve Taugbøl, Sten Børresen, fjordingen Tor og Sigurd Delviken. Foran (t.v.) Sverre Eier med hund, Jonny Halvorsrud og Asbjørn Gulbrandsen.

En ting er kunnskapen disse skogsarbeiderne har opparbeidet seg, men å få så mange elever til å være stille og innta all lærdommen som blir formidlet er imponerende. For det skal mye viten til både praktisk og teoretisk før en kan kalle seg en riktig flink skogsarbeider, et yrke som ”før i væla” var noe helt annet enn det er i dag, avslutter museumsleder Line som benytter anledningen til å berømme Solveig Delviken og Solveig Egeland som vartet opp med solide brødskiver med ”stekt flæsk og tipper” og kruttsterk kaffe til elever og frivillige da var tid for matpause.

Det ble servert mange brødskiver med flæsk og tipper til lunsj.
Det var mange liter kaffe som ble kokt over bålet.
Fjordingen Tor var den mest populære blant de frivillige.
De frivillige Per Erik og Kåre tok en kort hvilepause ved den nederste slusen.
Noen elever viste ferdigheter i å håndtere en barkespade.
Det skulle mye håndkraft til for å bore hull i stokken.
Tømmeret fløt stille i den sakteflytende kanalen.
Det skulle en del krefter til for å kaste tømmerstokkene ned i kanalen.
Sverre Eier fortalte elevene om deler av Sootkanalens historie.
Kåre Delviken har den egenskapen å få elevene til å høre etter.