Kobbernettet – utfasing

I begynnelsen av august mottok mange på Vestmarka brev fra Telenor med informasjon om at det gamle kobbernettet skulle fases ut 15. november 2020. Det har vært arbeidet i «kulissene» med mål om om utsette nevnte utfasing. Vi er derfor glade for å informere om at kobbernettet tidligst blir faset ut 1. juni 2021.

Vi legger til grunn at Eidsiva Bredbånd er i mål med utbygging av fiber til de som har bestilt det før kobbernettet tas ned.