Samfunnshuset er Vestmarkas valglokale 11. sept.

11. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. På Vestmarka kan du stemme kortreist. Samfunnshuset er åpent på valgdagen fra kl. 11.00 til kl. 20.00.

Det er også mulig å forhåndsstemmer fra i dag og til og med 8. september.

Men det er også Kirkevalg. Det foregår på kjøkkenet i Samfunnshuset. Her velges det nytt menighetsråd og bispedømmeråd. Alle som er medlemmer i Den norske kirke og 15 år eller eldre kan stemme.