Mini-julekonsert i kirka

Julekonsert i kirka tett på jul har lange tradisjoner. I en årrekke har Vestmarka Hornorkester, Vestmarka Sangkor, Anne & Vidar og Håkon Hauer satt oss musikalsk i julestemning.

Men dette året er jo et unntak fra det meste, også for den vante «lagoppstillingen» allerede nevnt.

MEN, kirkemusikalsk utvalg / Vestmarka Menighetsråd har lirket på plass en mini-julekonsert som er innenfor rammen av koronaregelverket.

Anne & Vidar sammen med Håkon Hauer opptrer i kirka søndag 13. desember kl. 16. Det tillates inntil 50 personer til sammen. For å regulere det er det nødvendig med påmelding. Interesserte kan henvende seg til kirkekontoret på tlf. 62833780