Vestmarka Barnekor 1972

Vestmarka barnekor 1972

Det har i tidens løp vært mange utøvende sangere og musikere på Vestmarka, både enkeltvis og som medlemmer i sangkor og hornmusikk. Dette bildet viser 24 unge jenter og to ledere i Vestmarka Barnekor fra 1972. Foran fra venstre Line Syversen, Anita Judin, Turid Rambøl, Bodil Rambøl, Tone Linner, Toril Thorsen, Evy Anne Vestli, Solveig Rambøl, Heidi Bjørneby og Inger Marie Mohn. Bak fra venstre leder Gunhild Rastad, Runa Ljøner, Gunhild Rastad, Anne Kjersti Walmann, Kristin Bull, Torun Sørli, Oddny Gransbråten, Eva Halvorsrud, Gina Halvorsrud, Karin Vestli, Inger Lise Vestli, Elisabeth Øiseth, Laila Murud, Anne Grete Bjørneby, Inger Torun Grundt og leder Eva Rambøl.