Mange jegere på årsmøte

Deltakere på årsmøtet til VJFF 2020: Foran (f.v.) Nils Arne Vangen, Ludvig Taugbøl og Petter Bentzon. Bak (f.v.) Vidar Engen, Sigmund Teigbråten, Vidar Huse, Jan Kristiansen, Finn Willy Eriksson, Hans Jørgen Ovlien, Bjørn Huse og Per Erik Kraft. Stående (f.v.) Svein Olaf Sæter, Pål Tuhus og Svein Judin.

 Vestmarka Jeger- og Fiskerforening, VJFF har 64 medlemmer, og onsdag 11. mars avholdt foreningen årsmøte i Vestmarka Kirkestue med 16 medlemmer til stede. Tradisjonen tro gikk den store årsmøte kringla unna sammen med kaffe og cola mens mangeårige leder Bjørn Huse gikk gjennom årsmøtets agenda. En agenda som inneholdt godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer, sekretær og to møtedeltakere til å underskrive protokollen, årsberetning og regnskap som fortalte om en forening med god økonomi. Valgkomiteen hadde også i år hatt en enkel jobb, for i VJFF har ingen vanen å si nei til styreverv. Det nyvalgte styret ble enstemmig valgt.

 Leder : Bjørn Huse. Nestleder: Petter Bentzon. Kasserer: Nils Arne Vangen. Sekretær: Svein Olaf Sæter og styremedlemmer Hans Jørgen Ovlien, Ludvig Taugbøl og Pål Tuhus.

Årsberetningen til VJFF forteller om en forening med mange gjøremål. I 2019 ble det avholdt fire styremøter, kaffe og vaffelsalg  en søndag på Bygdehuset og medhjelpere på Eldrefesten. Som mange år tidligere var foreningen medarrangør på Vestmarkadagen, noe som betyr planlegging, fiskekonkurranse, luftgeværskyting, steking/røking av fisk, deltakelse i volleyballturneringen, rigging av utstyr og opprydding søndag.

VJFF hadde også ansvaret for rydding på Cambitomta 2 uker på sommeren, og sammen med VIL hadde foreningen en fiske/skytedag på Aktivitetscamp i august. Det ble også foretatt klargjøring av skytebanen på Kalvhaugen, og i sesongen var det mye trening på leirduebanen. Riflebanen har vært godt besøkt og det ble arrangert kurs i hundedressur. I løpet av året ble det på foreningens to jaktterreng skutt 1 orrhane, 1 bekkasin, 1 hare, 2 rådyr, 1 rev og 1 mår,  og det ble solgt 9 rådyrkort, 17 småviltkort, 2 småviltkort ikke medlem og to døgnkort. Totalt salg 11.400,-.  Det er også solgt en god del fòr til hund og katt, og i Trysjøen har foreningen egen båt til gratis bruk.

I løpet av årsmøtet ble det ytret ønske om å jobbe hardt for å skaffe flere medlemmer, spesielt rettet mot de yngre. Fisking sommer og vinter bør gjøres mer attraktivt med utstyr som ikke går under betegnelsen ”udugelig ræl”, men ordentlig redskap som lokker de unge til å fiske i kommunens sjøer og elver.