Velkommen til Vestmarka!

Samfunnshuset stengt

Koronavirus-situasjonen:

Helsedirektoratet vedtok den 12/3-2020 forbud mot en rekke av de aktivitetene som gjennomføres på kveldstid og i helger i Vestmarka samfunnshus. Fylkesmannen i Innlandet har i tillegg anbefalt at seminarer, møter og kurs med mer enn 15 deltakere bør unngås.

Som en konsekvens er Vestmarka samfunnshus/Eidskog Montessoriskole inntil videre stengt for alle:

  • Kulturarrangementer
  • Idrettsarrangementer 
  • Organisert idrettsaktivitet
  • Møter med fler enn 15 deltakere

Alle arrangører må på forhånd avklare med Interesseforeningen for Vestmarka samfunnshus om andre typer arrangementer enn de som er nevnt over kan avholdes.

Eidskog Montessoriskole SA vil komme tilbake med informasjon så snart samfunnshuset igjen kan åpnes for disse typene arrangement.

Sverre Holm, styreleder Eidskog Montessoriskole SA