I år kan du stemme på Vestmarka

I år kan du på nytt stemme på Vestmarka. Det gjelder både kommune- og fylkestingsvalg, valg til menighetsrådet og bispedømmevalget. Valglokalet er åpent mandag 9. september mellom kl. 11 og kl. 20.

Ved stortingsvalget i 2017 var stemmelokalet på Vestmarka rasjonalisert bort. Men vi har kjempet det tilbake, og vi håper mange finner veien til stemmelokalet i Vestmarka Samfunnshus mandag 9. september.

Kommune- og fylkestingsvalget er som tidligere i samfunnssalen. I kjøkkenet på samfunnhuset kan du stemme i kirkevalget, både menighetsråd og bispedømmeråd.

I kantina på skolen rigger saniteten til valgkafé. Gå innom der og snakk med sambygdinger over en kaffekopp etter at du har gjort din borgerplikt.

På kafeen har du mulighet til å støtte årets demensaksjon. I år kommer vi ikke til å gå rundt med bøsser. I stedet har vi organisert oss slik at to-tre fluer slås i samme smekk.