Høstforberedelser på Slettmoen

 En tirsdag sent i august arrangerte Aktiv i 100 Vestmarka i samarbeid med Aktiv i 100 Skotterud dugnad rundt DNT-hyttene på Slettmoen ved Helgesjøen.

Med motorisert redskap gikk slåttonna fort.

Høsten 2018 ble Slettmoen ved Helgesjøen klassifisert som DNT-hytte,  og  på grunn av dette har stedets skogskoie og den gamle stallen blitt oppgradert slik at stedet i sommer har kunnet ta i mot mange overnattingsgjester. Før og etter at Slettmoen sist november ble en av mange DNT-hytter i Norge har den turgående gjengen i Aktiv i 100 Vestmarka lagt ned mange dugnadstimer på koia og stallen. Sistnevnte fremstår nypanelt med kjøkken, sengeplasser og en egen hundegård. Men jobben for dugnadsgjengen er ikke over selv om de to hyttene i dag innbyr til trivelig og tiltalende opphold og overnatting. Medlemmene i Aktiv i 100 Vestmarka setter sin ære i at plassen rundt DNT-hyttene  til enhver tid skal være ryddig og velstelt, og da må dugnadsfolket trå til. Derfor ble det arrangert Slåttedag på Slettmoen, med det som resultat at alt gress ble slått med motorisert redskap i tillegg til en gammeldags ljå som for anledningen var skarpslipt. Som i gamle dager så var slåttonn et mannfolkarbeid, så de kvinnelige medlemmene i Aktiv i 100 gikk den sedvanlige trimturen mens noen tok seg av kjøkkenarbeidet. Og da ble resultatet en nyslått grasbakke med kaffe, kringle, sjokolade og epler som lønn for strevet.

Fornøyde gjester

I følge hytteboka har det i løpet av sommeren overnattet mange DNT-gjester i den nyoppussede koia og i Stallen. I Hytteboka har overnattingsgjester fra fjern og nær skrevet i boka og uttrykt stor glede på turen innom Slettmoen. Et sted som i følge gjestene har tilfredsstilt alle ønsker med hensyn til standard, renhold og de mange turene i området og den korte avstanden til bademulighetene i Helgesjøen. For besøkende som har litt vanskeligheter med å gå er de omkringliggende turstiene og grusveiene utmerket å bevege seg på både med staver, rullator og rulle

Gunn Bakken og Finn Høgåsen planlegger dagens gjøremål.
Det må mange skuelystne til for å få liv i en slåmaskin.
Thor Arne Melby slår gress med moderne redskap.
Arnfinn Gulbrandsen bruker bryne for å få ljå med god skarphet.
Med en moderne, motorisert ljå gikk det fort å slå gress for Jan Arne Storvik.
Mens de fleste mannfolka slo graset gikk resten trimtur mange kilometer i skogen.
Gunn Bakken vasker epler til slåttefolket.
Inger Sjøenden Holter med nyvasket kaffekjele.
Vidar Holter var dugnadens blikkenslager.
Midtveis i dugnaden kom Anne Gjulem i arbeidsantrekk for å sjekke brannsikkerheten i DNT-hyttene.
Gjestene i Stallen kan velge lesestoff fra Hytteboka, dikt av Hans Børli elle Det nye Testamentet.
Ingen som kommer på besøk er i tvil om at de har kommet til Slettmoen.

P

Det er stengt for kommentarer.