Historietimer på bygdetunet

Fortidens måte å vaske klær på ble prøvd ut ved elvekanten.

 Onsdag 19. juni kom den Kulturelle skolesekken sammen med elever fra første klasse på Skotterud og Magnor skole til Eidskog bygdetun Almenninga.

Førsteklassingene fra Skotterud og Magnor skole kom med egen buss til Eidskog bygdetun Almenninga hvor de i løpet av vel tre timer fikk en opplevelsesdag de aldri kommer til å glemme. For i løpet av opplevelsesdagen fikk de en lang og lærerik historietime som for det meste foregikk under åpen himmel. Regien på opplevelsesdagen var ved  leder Line Helstad i Eidskog Museum og konservator i Anno Museum Ingun Aastebøl. I tillegg til praktiske og teoretiske fag ble det en lang lunsjpause hvor det var tid for både gammeldags lapskaus, rabarbrasuppe og mye lek. Ved alle de historiske postene som var plassert nede ved bredden av Buåa og rundt omkring på bygdetunet var det lærere som gjorde denne lange historietimen til en minnerik opplevelse for alle elevene.

Ingun Aastebøl fortalte om hvordan kroppsvask og hygiene gikk for seg ”før i væla”.

Det er ikke mange unge som vet hva en smed er, men ved den utendørs smia mellom låvene arbeidet smeden i varmen fra glødende kull og smidde kroker og hjerter mens han fortalte historier og svarte på spørsmål om smedyrket ”før i væla”.

Smeden Alfred Pedersen hadde mer enn nok å gjøre med å smi og svare på spørsmål fra vitebegjærlige elever.
Jobben til smeden Alfred var glødende varm.

Undervisningen ved de forskjellige postene inneholdt både teori og mye praktiske øvelser, noe som var med på å gjøre opplevelsesdagen både lærerik og spennende. Inne i den nedre låven og fjøset fikk elevene, som var delt inn i fire grupper høre og se om hvordan hygienen, både kroppslig og i klesveien var i ”gamle dager”. Her fikk de vitebegjerlige elevene også høre om stryking og om hvordan skittentøyet ble håndtert.    

Mange elever fikk prøve seg som såpekokere under kyndig veiledning av Britt Løfsgård.

Nede ved bredden av Buåa foregikk  såpekoking, klesvask, skylling, vriing og tørking som i gamle dager. Fisking var det mange som hadde kunnskap om fra før, for det å fiske i vår tid blir gjort omtrent på samme måte som i gamle dager. I Buåa  var det flere som fikk fisk på kroken, og selv om fisken var liten var gleden desto større. Både fisk og dagens opplevelser ble behørig kommentert i bussen hjemover etter en begivenhetsrik og lang historietime på Eidskog bygdetun Almenninga.

Mor og datter Britt og Maren Løfsgård viste hvordan klær ble vridd nesten tørre.
Klær ble tørket i friluft ”før i væla”.
Det var fisk å få på meiting i Buåa, men den store fangsten uteble.
Vilde Strid (t.v.) og Line Helstad serverte lapskaus til de sultne elevene.
Alle viste god køkultur i ventetiden før lapskausen ble servert.