Forsinket årsmøte med få deltakere

På grunn av den beryktede Koronapandemien var det kun seks av foreningens 43 medlemmer i sanitetsforeningen på Vestmarke som møtte opp da foreningen avholdt årsmøte onsdag 24. februar. På grunn av smittefaren ble årsmøtet avholdt i lokalene til Eidskog Sanitetsforenig på Skotterud i stedet for som tidligere år hjemme hos medlem Sidsel Ovlien. Men selv om årsmøtet var flyttet  fikk de som møtte opp en rikholdig innføring i en forening som nok en gang viste til en god økonomi og et år med mye aktivitet.

Det ble foretatt grundig håndvask med sprit før fotografering av årsmøtets deltakere. Fra venstre kasserer Kari Vestby med sanitetshunden på armen, Karin Grundt, leder Anita Pedersen, sekretær Guri Jerpset, Sidsel Ovlien og Haldis Mohn.

 Sekretær Guri Jerpset leste opp en årsberetning som fortalte om en forening som bidrar med mye  til samfunnet på Vestmarka, og i følge Årsplan  for 2021 blir også det kommende året aktivt for Eidskog Sanitetsforening Vestmarka arbeidsgruppe.

Det nyvalgte styret i Eidskog Sanitetsforening Vestmarka arbeidsgruppe er fra venstre kasserer Kari Vestby, leder Anita Pedersen og sekretær Guri Jerpset.

 I løpet av fjoråret hadde foreningen ett styremøte, fire medlemsmøter, månedsmøter, søndagskafè på Bydehuset og binding og salg av vel 100 fastelavnsris.  Foreningen serverte også pølser med tilbehør til gjengen som utførte dugnad i Harstadhagan og i Brustadvika og to dager i forbindelsen med utvendig maling på skolen. Høsttakkefest i kirka og servering av boller og kakao ved besøket av Biskop Solveig Fiske hørte også med. Og i følge Årsplan 2021 vil saniteten på Vestmarka være godt synlige på tross av smittefaren.

Som tidligere år fikk alle vestmarkinger som hadde fylt 80 år konfekt til jul og i tillegg ga saniteten 16 gevinster/gaver.  Økonomien i fjor var også meget god, for i tillegg til ”penger på bok” er salg av fastelavnsris, loddsalg og medlemskontingent med på å gjøre økonomien solid. Det sittende styret hadde forut for årsmøtet takket ja til å fortsette videre, så det nye styret i Eidskog Sanitetsforening Vestmarka arbeidsgruppe består i 2021 av leder Anita Pedersen, kasserer Kari Vestby og sekretær Guri Jerpset.

Etter den formelle delen ble det rikelig tid til å nyte delikat, heimlaga mat og drikke i form av kjøttsuppe, rundstykker, bringebærsaft, kaker og kaffe. Og det gode humøret og praten gikk livlig for seg med god plass mellom alle gjestene rundt bordene. Så selv om smittefaren fortsatt var til stede ble årsmøtet også denne gang en god opplevelse for alle seks deltakerne.