Ønsker synspunkter på ideer i Brustavika

Vestmarka Vel og Grendelaget ønsker synspunkter på noen ideer for videre utvikling i Brustavika

Aktivitetspark – leke og trimmapparater

Aktivitetspark – leke- og trimmapparater

For trivsel, lek og fysisk fostring for barn, ungdom og voksne. Se bilde-eksempel over. Estimert kostnad: 88.000,- pluss jobb

Belyst tursti langs sjølandet ved Brustavika

Fint om de som er potensielle brukere, eller av andre grunner støtter ideene, kommer med kommentarer. Dette er ikke tenkt som noen avstemming om Aktivitetspark eller Belyst tursti. Det er mange forhold som må avklares med blant annet ViU som er grunneier og Grendelaget som drifter område. Og det ene bør ikke utelukke det andre.

Lyssti langs sjølandet gjennom Brustadvika

Stien og belysningen starter ved Judinhuset (Odd Arne Saur) Skillingmarkvegen langs sjøkanten over Sjøfarten bru, som også belyses, videre forbi gapahuken til Vekterveien og frem til Stagnessetervegen. Foruten å belyse stien, vil belysningen også fremstå som en «lysende perlerad» i den mørke årstida og være som et estetisk element på et sentralt sted for vestmarkinger og de som passerer. Det kan sees som et element for Bolyst for Vestmarka. Perleraden vil sees fra alle sider slik at den er synlig fra mange steder rundt Harstadsjøen og Fv. 21.

Det er flere alternativer:

• Stien og belysingen stopper etter Sjøfarten bru, ved Vektervegen eller helt til Stagnessætervegen.

• Kun enkel sti med lys. Det planeres bare litt på terrenget så stien går på det underlaget som er på stedet. Dette blir det rimeligste 100.000,- til 250.000,-. Kommer an på hvor lang turstien lages, eventuelt etableres i etapper.

• Sti med universell utforming (for rullestol o.l.) og med mulighet for også kjøring med traktor for vedlikehold, snøbrøyting og kantklipping. Bredden vil da bli 2,5 meter og det må legges veiduk og kjøre på masse. Den vil da også være lett å sykle og gå på for personer som er dårlig til bens. Med universell utforming vil det være langt flere muligheter for å søke om støtte og bidrag. Det er holdt en befaring med Wiggo Lykkås fra Funksjonshemmedes råd i Eidskog som var veldig positiv og så gjerne at det ble med en brygge som rullestol kunne kjøres ut på til f. eks fiske eller nyte en kopp medbrakt kaffe. Grovt budsjetteres er ca 5-600.000,- pluss mye dugnad.

Eksempel på lys, lave lyssyolper på ca 1,2 m.

• Vestmarka Jeger og Fisk planlegger en inngjerdet hundelufteområde i nordre delen av Brustavika på ca 2 mål. Det er ikke samme prosjekt, men mulig det kan være noe sammenfallende søknader og bygging. Det vurderes også om dette skal få universell utforming som vil gi flere muligheter for å søke om støtte. Det er holdt en befaring med Wiggo Lykkås fra Funksjonshemmedes råd i Eidskog som var veldig positiv.

Det er ønskelig at Vestmarkas innbyggere, hytteeiere og andre med tilknytting, kan bidra økonomisk, med dugnad og komme med synspunkter. Send en e-post med synspunkter til lars.rambol@hotmail.com eller på emne på F-bok 2233Vestmarka