Årsmøte Vestmarka Grendelag 1. mars holdes digitalt

Vestmarka Grendelag avholder årsmøte 1. mars 2021. Det skjer digitalt på plattformen Teams. Send en e-post til styreleder Ragnar Dæhli (ragnarsepost@gmail.com) før 1. mars, så får du invitasjon i form av en lenke i retur.

Årsmelding kan du laste ned her.
Regnskap med balanse kan du laste ned her.