Fiberutbygging, gratulerer!

Eidsiva Bredbånd opplyste i går på sine nettsider at tilstrekkelig mange har tegnet seg for å få installert fiberkabel for internett. Dette er virkelig en merkedag for Vestmarka!

Kravet Eidsiva Bredbånd stilte for å bygge ut, for å forsvare investeringene, var at 75 % (eller 125 husstander) måtte bli med. Det var et sjeldent høyt krav til oppslutning. Men vestmarkinger viser gang på gang at vi klarer å mobilisere og løfte i flokk når det virkelig gjelder.

Les her om orienteringsmøtet i Samfunnshuset før jul

Vi skal være veldig stolte av å ha klart målet, og gratulere hverandre. På årsmøtet til Grendelaget 2. mars (kantina Montessoriskolen) kommer Øystein Engen som leder prosjektet for Eidsiva Bredbånd, og han orienterer om selve utbyggingsprosessen. Nå som byggetrinn 1 realiseres er det naturlig å stille spørsmål om et trinn 2, dvs. tilbud til husstander som ikke ble prioritert i trinn 1.