Fibermøte på Vestmarka

60-70 stk kom for å høre hva Eidsiva Bredbånd hadde å fortelle om fiber på Vestmarka

166 husstander får nå tilbud om å koble seg til fiber i første byggetrinn på Vestmarka. For at utbygging skal starte må 75% av de som har mottatt tilbud signere. Det betyr 125 husstander. På møtet i kveld tegnet 40 stk kontrakt, så salget fikk en fin start. Tilkoblingsavgifta er på kr 8.000.