Festgudstjeneste med rikt innhold

Biskop Solveig Fiske holdt en tankefull og innholdsrik preken fra låvebrua i Oppistun Børli søndag.

Det var sol, innholdsrike tekster og mye sang og musikk på Festgudstjenesten på Oppistun Børli søndag 8. juli. En gudstjeneste som også var en hyllest til dikteren Hans Børli.

Sokneprest Bettina Taugbøl Eckbo var også med på å lage en god Festgudstjeneste. Her flankert av kapellan Morten Hagen Grindvoll og biskop Solveig Fiske.

Hovedgjesten på søndagens utendørs Gudstjeneste i Oppistun Børli var biskop Solveig Fiske som holdt dagens preken. En preken som inneholdt mange gode ord om dikteren Hans Børli og stedet hvor han ble født og vokste opp. Biskopen så mange likhetstrekk mellom mye av Hans Børli sine tekster og for eksempel det som sies i 1. Korinterbrev 13, vers 12 og 13 hvor menneskesyn, livssyn og verdighet hører sammen. –Jeg har strevd med å skrive preken til denne dagen. Jeg har kjent på stor ydmykhet på å skulle formidle ord om livet her på Børlis fødested, som er en del av opphavet til at ord er blitt til dikt som lever, var noen av de personlige og sterke ordene som biskopen formidlet i dagens preken fra låvebrua i Oppistun Børli. En preken som fikk stillheten til å senke seg over folkemengden som i solsteken hadde kommet for å delta i Festgudstjenesten som bar navnet ”Hold sinnet ditt mjukt”.

Eva Vermundsberget og Øivind Roos åpnet søndagens festgudstjeneste i Oppistun.

Som seg hør og bør en Festgudstjeneste  kom det fra låvebrua mye gode ord og vakker sang og musikk. Eva Vermundsberget og Øivind Roos åpnet Gudstjenesten med sang og trekkspill etterfulgt av preken, salmer, Børli-dikt og Trosbekjennelse-dikt. Sang, musikk og diktlesing utover i Festgudstjenesten ble vakkert og stemningsfullt fremført av klarinettistene Gunn Kristin Svendsen og Torunn Fløiten, kantor Lars Alexander Mensonides, sangerne Beda Øiseth Johansen, Eva Vermundsberget og Øivind Roos og diktleser Vidar Sandem.

Beda Øiseth Johansen sang både ”Sakkeus” og ”Blå salme” på Festgudstjenesten.

I kirkelig regi i tillegg til biskop Solveig Fiske deltok sokneprest Bettina Taugbøl Eckbo og kapellan Morten Hagen Grindvoll. På en Gudstjeneste er det både takkoffer og kirkekaffe, og søndag i Oppistun Børli ble det tid for begge deler. Som om dette ikke var nok gikk Vidar Sandem og Øivind Roos fra Teater i Glåmdal opp på ”alteret” til Hans Børli etter kirkekaffen og leste, spilte og sang blant annet Hans Børli sitt dikt ”Satchmo”. Til stor glede for hele menigheten.

Kantor Lars Alexander Mensonides, diktleser Vidar Sandem, Torunn Fløiten og Gunn Kristin Svendsen på klarinett og sangerinnene Eva Vermundsberget og Bettina Taugbøl Eckbo la tekstene, sangen og musikken på et høyt nivå.
Hans Børli ble feiret med mye god musikk fra låvebrua i Oppistun.
Det var sol og varme ved kirkekaffen også.
Det var god stemning under taket på låvebrua i løpet av festgudstjenesten.
Det ble varmt i solsteken for menigheten i Oppistun.
Hans Børli bivånet folkemengden i Oppistun med stoisk ro.
Trekkspiller og sanger Øivind Roos og diktleser Vidar Sandem avsluttet Festgudstjenesten med et innslag på ”Prekestolen” til Hans Børli.
Det var god kontakt mellom biskop Solveig Fiske og Emma Hoel Arnesen fra Hans Børli- selskapet.