Endelig selveiere

apen-dag-2016-ems-snorklipper
Jens Hajatko Stangnes hadde det ærefulle oppdrag å klippe snoren til selveierskolen.

 

Lørdag 5. november var det gleden som preget Eidskog Montessoriskole. En glede som ble forårsaket av at skolen endelig er blitt selveiere. Og da måtte det serveres gode taler etterfulgt av tre store, festpyntede marsipankaker.

Det var tilløp til hurrarop etter at pedagogisk leder ved Eidskog Montessoriskole Monika Nilsen Walter holdt sin gledelige velkommen tale til en nærmest fullsatt festsal. En tale som inneholdt bare god informasjon. Det gledeligste var at skolen endelig er blitt herre i eget hus, etter mange år med møter og tidvis stor uvisshet. Men i oktober solgte Eidskog kommune hele bygget til Eidskog Montessoriskole.

apen-dag-2016-ems-velkommen
Pedagogisk leder ved Eidskog Montessoriskole, Monika Nilsen Walter ønsket alle gjestene velkommen til selveier markeringen lørdag.

Det er niende året denne skolen har holdt til her etter at den kommunale skolen ble nedlagt. Det har for ildsjelene på skolen vært mange tunge tak underveis, men endelig har disse anstrengelsene blitt kronet med seier. En seier som ble behørig feiret i en selveiet skole lørdag.

Ingen seier kommer uten mange tunge tak i forkant. Dette kom tydelig frem da leder i foreldrerådet ved Eidskog Montessoriskole Birgit Gulbrandsen holdt sin takketale til alle som forut for kjøpet av skolen hadde lagt ned så mange timer av sin fritid for å lykkes. Så alle som var til stede lørdag var skjønt enige i blomstergaven som ildsjelene fikk tildelt. Og både den høytidelige snorklippingen og sangen av skolekoret fra scenen i Samfunnshuset, som for anledningen var blitt til en festsal avstedkom glad og velfortjent applaus. Og da alt det formelle var unnagjort var det tid for å feire at Eidskog Montessoriskole er blitt herre i eget hus. En feiring hvor de flotte marsipankakene etter bespisningen ikke var så festpyntede lenger. Men gode var de.

apen-dag-2016-ems-blomstergave
Ildsjelene som fikk blomster var fra venstre Per Toni Grundt, Ola Klanderud, Sissel Gro Mobrenna, rektor Katya Grennes, styreleder Torkel Strøm og Arne Sørli. Ragnar Dæhli var ikke til stede ved blomsteroverrekkelsen.
apen-dag-2016-ems-apningssang
Elevkoret ved Eidskog Montessoriskole sang glade sanger for et feststemt publikum.
apen-dag-2016-ems-endelig
Leder i foreldrerådet ved skolen Birgit Gulbrandsen hadde mye godt å si i sin tale.
apen-dag-2016-ems-eier-skolen
Denne festkaken og de andre to kom godt med da alle gjestene skulle feire den ”nye” skolen.