Vestmarkaboka, redaksjonen i gang!

Styret i Vestmarka Grendelag vedtok i fjor å sette i gang et bokprosjekt der hovedmålsettingen er å ta vare på historie og historier mens kildene fortsatt eksisterer, gjøre materialet tilgjengelig, og utbre kunnskap og interesse for lokalhistorie.
En forprosjektkomite hadde gjort et nyttig arbeid og gitt syret et godt beslutningsgrunnlag. De slo fast at tilfanget av stoff var solid, men det kommersielle grunnlaget litt skrint.
Styret i Grendelaget kom fram til at boka enklest kan realiseres som ei «bok» på nettet. Nå har Grendelaget kjøpt et domene til boka. Boka blir til fortløpende, og det er ikke nødvendigvis noe mål om at den skal bli ferdig. Historie skapes fortløpende og det er ingen plassbegrensninger på nettet.
Anne Huse er redaktør i oppstarten. Med seg i redaksjonen har hun Hans Dyblie, Aud Rambøl, Sverre Eier, Guro Rugstad Jensen og Astri Kløvstad. Redaksjonen har allerede hatt to møter, og har ambisjoner om at vi kan presentere stoff allerede før jul i år.
Har du ideer til stoff, har du ønsker om å skrive, har du bilder, historier eller vil bidra på annen måte? Da er i fall redaksjonen svært så glade for å høre fra deg! Send e-post til redaksjon@vestmarka.info eller post@vestmarka.info. Du kan selvsagt også kontakte noen i redaksjonen direkte.