Dugnad nr. 2, hogst ned mot Harstadsjøen

For en måned siden hadde vi en vellykket dugnad der det ble ryddet fram utsikt til Harstadsjøen mellom skolen og «Forbruker’n», se her. Kommende lørdag (19. mars) fortsetter vi. Meld deg gjerne til tjeneste. Møt opp ved gapahuken i Brustadvika kl. 9. Utstyr deg med verneutstyr og ta gjerne med motorsag eller ryddesag. Grendelaget holder bensin/olje. Saniteten serverer lunsj i 12-tida. Vidar Huse og Lars Rambøl leder dugnaden.