Dugnad med få deltakere

Gammelt løv forsvinner fort fra plenen da Aud Rambøl får fart på riva.

Siste kvelden i april var det annonsert dugnad ved Vestmarka kirke. På tross av fint dugnadsvær var det bare to fra menighetsrådet i tillegg til kirketjeneren som rakte og kjørte vekk kvister og gammelt løv. Spesielt på plassen mellom kirka og kirkestuen gjorde de tre i dugndsgjengen en solid jobb, med et resultat som gjorde denne delen pen før mai kommer.

Kirketjener Edgar Brustad brukte både spade, rive og trillebår på dugnaden siste april.

Lederen i menighetsrådet Håkon Hauer kom like etter den annonserte dugnadsåpningen, og da gikk han og de to dugnadsjentene inn i kirkestuen hvor de fortsatte dugnaden. Men da uten river og trillebår. I stedet bar de ut mye skrot som de kastet i en container som inneholdt ubrukeligheter etter fjorårets tak- og veggarbeider på låven. Selv om mye ble gjort den stunden dugnaden varte var det et stort savn at ikke flere kom med hageredskap og arbeidslyst.

Solveig Rapstad raker løv og kvister og Aud Rambøl fyller trillebåra med hageavfall.