Brustad bru skal byttes – nå starter arbeidet

Brustad Bru skal byttes. I dag renner Buåa gjennom et rør under fv 21. Røret har fått en del rust og skal fjernes. Det skal støpes ei ny bru på stedet. Arbeidet vil pågå i et halvt års tid, og i store deler av anleggsperioden blir all trafikk ledet gjennom Brustadvika. Det legges ei midlertidig bru oppå «gamlebrua». Det etableres en ny veg inn på fv 344 fra «sagtomta», og den blir permanent.
I anleggsperioden blir det litt «rotete» i Brustadvika, og lokalsamfunnet vil nok merke trafikken i større grad. Men det kommer til å bli bra til slutt! KF Entreprenør er valgt til å gjøre jobben. Klikk her for å se planen over arbeidet.