Åpen dag resulterte i mye penger til Unicef

Syvende klassetrinn ga hele café omsetningen etter Åpen dag til Unicef. Fra venstre Marthe Sørli, Andreas Gundahl, Yrja Walter, Max Stensen Schulze og Caroline Karlsen.
Åpen dag - tegnekunst
Anne-Hilde Rui (f.v.) ser på at Emma og Amalie tegner sine kunstferdige bilder.

Lørdag 21. oktober var det Åpen dag i Eidskog Montessoriskole og Eidskog Naturbarnehage. En dag hvor alle foreldre og andre skuelystne fikk oppleve hvordan hverdagen fortoner seg for elevene. I kantina til skolen hadde sjuende klassetrinn ansvar for kiosken med salg av hjemmebakte kaker i tillegg til varme og kalde drikkevarer. Og at kiosken ble en suksess vitnet det solide salget om som ga mye penger i kassa. Ei kasse som etter opptelling viste seg å inneholde 1916,- kroner. Penger som i sin helhet blir sendt videre til årets TV-aksjon som i år kom Unicef og barn og unges utdanning i krigsherjede områder til gode.

Åpen dag - barnehagen
Kjemien er god mellom pedagogisk leder Torgeir Kristoffersen i barnehagen og elev Konrad.

Åpen dag i Eidskog Montessoriskole og Eidskog  Naturbarnehage  samlet mange skuelystne gjester sist lørdag. En dag hvor elever og lærere enda en gang fikk vist frem alle gjøremål som går for seg en vanlig dag i barnehage og skole. I tre etasjer og på ute -områdene var det stor aktivitet fra tidlig formiddag og utover dagen. I barnehagen i underetasjen ble det vist bilder av hverdagens aktiviteter i tillegg til det som skjer innomhus. Ute var det unger i alle lekeapparatene og servering av kaffe, saft og vafler. Og trivselen var til stede i form av fyr på peisen i grillbua og varme fra bålplassen mens praten og omvisningen gjorde det hyggelig for de besøkende.

På skoleplassen var det aktiviteter og visning av utstyr i tillegg til vaffelsteiking og tilbereding av brødmat. Inne i undervisningsrommene var det jobbing hele dagen med forskjellige temaer og materiell for elever i både små- og storskolen. I et klasserom arbeidet flere elever med kunst og håndverk, og i gymsalen ble det vist fram de store Montessori-tidslinjene som skaper oversikt og sammenhenger.

Åpen dag - golvaktiviteterved bordene måtte gulvene brukes til aktiviteter.
På grunn av plassmangel ved bordene måtte gulvene brukes til aktiviteter.
Åpen dag - gullfisk
Styrer i Eidskog Naturbarnehage Toini Johnsen passer godt på barnehagens gullfisker.
Åpen dag - malt ansikt
Konstance fikk malt ansiktet da det var Åpen dag i barnehagen.
Mona Nilsen (t.v) og Halvard og Inger Sørli og mange andre foreldre og besteforeldre var innom caféen og hygget seg med de gode kakene.
Mona Nilsen (t.v) og Halvard og Inger Sørli og mange andre foreldre og besteforeldre var innom caféen og hygget seg med de gode kakene.
Syvende klassetrinn ga hele café omsetningen etter Åpen dag til Unicef. Fra venstre Marthe Sørli, Andreas Gundahl, Yrja Walter, Max Stensen Schulze og Caroline Karlsen.
Syvende klassetrinn ga hele kaféomsetningen etter Åpen dag til Unicef. Fra venstre Marthe Sørli, Andreas Gundahl, Yrja Walter, Max Stensen Schulze og Caroline Karlsen.