Brukerne selv skaffer alternative lokaler

18. oktober starter oppussingen av skolelokaler og samfunnshuset på Vestmarka. Og i følge planen skal byggeprosessen, som skal ledes av Entreprenør Gunnar Karlsen med lokale underentreprenører være ferdigstilt på senvinteren 2018. På møtet i skolens kantine torsdag 28. september fortalte styreleder i Eidskog Montessoriskole Sverre Holm om hele prosessen og hvilke følger dette vil få for alle brukerne.

Og i følge planen skal byggeprosessen, som skal ledes av Entreprenør Gunnar Karlsen med lokale underentreprenører være ferdigstilt på senvinteren 2018. På møtet i skolens kantine torsdag 28. september fortalte styreleder i Eidskog Montessoriskole Sverre Holm om hele prosessen og hvilke følger dette vil få for alle brukerne.

Det var ikke mange som kom for å få informasjon om oppussingen på skolen og samfunnshuset, men de som var til stede fra lag og foreninger på Vestmarka ble grundig informert om hva og hvorfor det er nødvendig med arbeidet på bygningsmassen.

Først og fremst skal det på plass et helt nytt ventilasjons- og varmeanlegg med ny teknologi. Alle nye installasjoner krever mye bygningsmessige inngrep, og gamle og trange rør må skiftes ut med moderne tekniske innretninger. For dagens inneklima holder ikke mål, og det må til et omfattende arbeid som krever tid og penger. I dag er det ett teknisk system for skolen og ett annet for samfunnshuset. Og det vil også bli foretatt nødvendige tiltak på kantinebygget, for sikkerheten for brukerne må stå i høysetet. Og underveis i byggeprosessen vil det være med profesjonelle rådgivere, og Ola Klanderud fra skolens side vil følge prosessen meget nøye. Men da alt er ferdig en gang utpå senvinteren vil skole og samfunnshus fremstå som tidsriktige og godkjente.

Hele samfunnshuset vil være utilgjengelig i byggeperioden for dagens brukere, for skolen trenger hele salen til undervisning. Men i løpet av torsdagens informasjonsmøte viste det seg at langt de fleste hadde selv ordnet alternative lokaler, noe som ble positivt kommentert av Sverre Holm. Hornorkesteret hadde allerede skaffet andre øvingslokaler i kirkestuen, noe også sangkoret skal forsøke. Idrettslaget med sin ukentlige innebandy for unge og voksne har gjort det enkelt på den måten at innebandy blir i byggeperioden utebandy. For ballbingen er ideell til dette bruk. Velet og Norsk Bygdekino har i en årrekke hatt kino i samfunnshuset, men leder Nina Kisen har planen klar, og det blir fortsatt kinoforestillinger på Vestmarka. Enten i kirka eller på bygdehuset. Og festen med pub og quiz blir flytte til etter at all oppussing er ferdig.  Damene i Vestmarka Sanitetsforening ser muligheter og ikke begrensninger på et stengt samfunnshus, og filmforestilling i kulturuka blir i Grusjø Grendehus, og høstfesten for de over -70 blir i kirkestua. Små møter som for eksempel grendelagets månedlige møter blir avholdt i skolens undervisningsrom. Og lagring av malerier, andre  bilder og diverse inventar kommer til å bli lagret trygt og sikkert. –Her på Vestmarka ser vi på mulighetene og ikke på begrensningene, selv ikke med stengt skole og samfunnshus, er omkvedet til lag og foreninger i etterkant av informasjonsmøtet.