Takk for høstens grøde

Prest Thomas Midtsund fikk god hjelp av tre unge kirkegjengere under fremføringen av salmen ”Hvem har skapt alle fuglene…..”.

 

Søndag 24. september var det høsttakkefest og utdeling av 4-årsbok i Vestmarka kirke. Og ved inngangen sto to av de påtroppende konfirmantene og delte ut dagens program og ønsket alle kirkegjengerne velkommen. Og foran alteret hadde sanitetsdamene pyntet med korger fulle av fargerike fristelser med høstens grøde.

Fetterne Oskar Huse Andersson og Odin Huse Evensen er to som skal konfirmeres i Vestmarka kirke til våren, og ved søndagens høstakkefest hadde de fått i oppgave å ønske menigheten velkommen til kirken. En oppgave de tok på alvor og løste helt perfekt slik at alle som kom fikk både gode ord sammen med dagens program og salmebok.

 

 

Prest Thomas Midtsund fikk god hjelp av konfirmanter og kirkeverter Odin Huse Evensen (t.v.) og Oskar Huse Andersson på høsttakkefesten.

 

Det var god sang, tekstlesing, trosbekjennelse og bønnevandring med nattverd i tillegg til utdeling av 4-årsboka på høsttakkefesten.  Thomas Midtsund var dagens prest og han viste seg som en god og trygg barnevenn. Kontakten med de to som fikk utdelt 4-årsboka og de tre som hjalp han med å synge ”Hvem har skapt alle fuglene” var en barneprest verdig. Her var det barnas glede som satte sitt preg på gudstjenesten. Men også de større barna og alle voksne hadde en god søndags ettermiddag på årets høsttakkefest i Vestmarka kirke.

Foran alteret hadde sanitetsdamen pyntet med kurver fylt med markens grøde.

 

Etter mye sang og gode ord inne i kirken ble hele menigheten invitert til kirkekaffe i kirkestuen. En kirkekaffe hvor Vestmarka sanitet vartet opp med kaker i alle fasonger. En bevertning som ble en meget smakfull avslutning på årets høsttakkefest på Vestmarka.

Kirkeverter og konfirmanter Oskar Huse Andersson og Odin Huse Evensen gikk opp til alteret til tonene av inngangssalmen som markerte åpningen av høsttakkefesten.
Celina Kristin Henriksen Olsen og Scott Sundal fikk hver sin 4-årsbok på høsttakkefesten.
Lysgloben med sine skinnende lys var med og skapte stemning på høsttakkefesten.