Unik mulighet; Bli med prest og riksantikvar for å åpne Pilegrimsleden her på Vestmarka!

Biskop Solveig Fiske

Biskop Solveig Fiske holder gudstjeneste på det gamle kirkestedet på Vestmarka på lørdag.

Kjenn din besøkelsestid, dette skjer ikke en gang til!
Lørdag (28. mai) åpner Pilegrimsleden her på Vestmarka kl. 12.00!
Start er ved riksrøys 56 (dvs. på innsida av Rud) og så vandrer man til Vestmarka kirke. Det blir pilegrimsgudstjeneste på Rambølshaugen/Øgardshaugen på veien med biskopen. Riksantikvaren holder foredrag om pilegrimstradisjonen til slutt i kirken.
Kirkekaffe i Kirkestua etterpå ved Vestmarka menighetsråd.

Det er stengt for kommentarer.