Kommunereformen, rolig folkemøte på Vestmarka

Panelet
Panelet
Onsdagens panel i Vestmarka Samfunnshus besto av (f.v.) Alexander Berg Erichsen (Arbeiderpartiet), Atle Dyrøy (Senterpartiet), Gjermund Fjellskogen (Fremskrittspartiet), Per Ole Rønning (Venstre) og Per Olav Stenslet (Høyre).

Vestmarka Grendelag var arrangør av møtet som hadde som mål å informere om hvorfor kommunestruktur står på sakskartet i alle norske kommuner denne våren.

Videre var formålet å presentere en rapport som tar for seg hvordan endret størrelse kan påvirke tjenestene som kommunen yter, deres myndighetsutøvelse, rollen som samfunns- og næringsutvikler og til slutt hvordan endringer kan påvirke lokaldemokratiet og ikke minst økonomien.

Ragnar Dæhli presenterte BDO-rapporten
Leder i Vestmarka Grendelag, Ragnar Dæhli, åpnet og ønsket velkommen til møtet i Vestmarka Samfunnshus onsdag kveld. Han presenterte også BDO-rapporten.

Fem kommunepolitikere som sitter i styringsgruppa som arbeider med dette temaet kom til Vestmarka Samfunnshus. Og de ble møtt av respekt og saklighet fra de godt voksne frammøtte som denne kvelden brukte av sin tid for å la seg bli informert om fremtidig kommunestruktur i Eidskog. Og det som ble servert verbalt fra det politiske panelet var som forventet. Representantene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet kom ikke med noen overraskelser. Og det gjorde heller ikke de tre som representerte henholdsvis Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet. De to førstnevnte ville beholde Eidskog som nå. Det vil si som egen kommune uten å slå seg sammen med nabokommuner eller andre. Men både Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet var åpen for en sammenslåing og dermed bli både en større og mer slagkraftig kommune. Dette vil komme alle i Eidskog til gode, både nå og i fremtiden i følge disse tre.

Men det som denne gangen kjennetegnet de fem i panelet var sakligheten og respekten for hverandres meninger om dette noe vanskelige emnet. For ingen kan annet enn å spå og tro på hva fremtiden vil bringe. Og informasjonen og svarene fra panelet gjorde sitt til at det ble en saklig og hyggelig kveld for de fremmøtte, som forhåpentligvis gikk hjem noe klokere etter denne utredningen av fremtidig kommunestruktur.

Sverre Eier var ordstyrer
Sverre Eier ledet debatten og gjorde sitt til at det hele gikk for seg på en saklig måte, og at de fem i panelet holdt seg innenfor den oppgitte tiden.
Alvorlig lyttende til det politikerne sa.
Alvorlig lyttende til det politikerne sa.
Noe også disse fem gjorde.
Noe også disse fem gjorde.
Diskusjonen fortsatte etter møtet. Her får Erling Hauer (t.v.) mer informasjon av Gjermund Fjellskogen som representerte Fremskrittspartiet.
Diskusjonen fortsatte etter møtet. Her får Erling Hauer (t.v.) mer informasjon av Gjermund Fjellskogen som representerte Fremskrittspartiet.
Håkon Utstrand Hauer (t.h.) ville også ha flere meninger av Per Ole Rønning fra Venstre.
Håkon Utstrand Hauer (t.h.) ville også ha flere meninger av Per Ole Rønning fra Venstre.