Barnehagen på tur

Tekst og foto: Lars Rambøl

Eidskog Naturbarnehage kommer ukentlig gående Rambølsvegen på veg til gapahuken ved Gamle Ljønerveg på Jegeråsen. 

Denne dagen hadde de besøk fra ansatte fra Ole Brumm Barnehage Aurskog og gjester fra barnehage i Riga Lativa som har bodd på Mangen. Disse arbeider med å starte opp lignende barnehage. 

Her har de stoppet opp ved Vestmarka Vels «Okkarskrakken» og fikk litt informasjon om det en kan se fra av Vestmarka herfra. Denne informasjonen er her.

Les mer om Okkarskrakken her.