«Okkarskrakken»

Okkarskrakken: Vestmarka Vel har plassert en sittebenk langs Rømbølsvegen, 180 m sørover fra Kjerketråkka. Den har med grunneiers tillatelse fått plass på en høyde på gården Oppgarden Rambøl, 165 moh.
Krakken er 3 meter og har hylle til å sette termoskoppen o.l. på hver ende og på midten. 

Utsikt sørøstover mot Klanderudtjernet

Her har en utsikt og en kan lese informasjon om det en ser: Harstad skole / Kjerkestua, Vestmarka Kirke, Harstasjøen, Vestmarka Sentralskole, Vestmarka samfunnshus, Rambøl Sag, Rambøl Mølle, Klanderudtjernet m/ Sjøpiggknopp og Dvergmus, Paradisbanen, Bedehuset / Bygdehuset, Kjerketomta på Rambølshaugen og Pilegrimsleden. Rabarbra, rips og jordbær vokser ved krakken og lov å høste.  

Snart på plass

Det er ryddet gammelt saugjerde med piggtråd og jernstolper, kratt og felt store busker ved hjelp av Elvia på grunn av høyspenten. Grunneier har også hogd skog som skjulte det meste av den gamle heimen, i dag står bare en ombygget låve igjen. 

Benken er laget av lerk fra Skotterud av Tor Nilsson på Vilja og trappa av Bent Ødegård.  

Eidskogs trekunstner Tor B Nilsson har laget «Okkardskrakken»
Informasjonstavla ses til høyre på bildet. Den skal få en bedre plassering.
Utsikt norøstover retning skolen og Harstadsjøen

Informasjonstavla skal ha en annen plassering og teksten forbedres og inneholde QR koder til linker til mer informasjon om de forskjellig stedene, kommer etter hvert. God fornøyelse.  

Tekst og foto: Lars Rambøl

Det er stengt for kommentarer.