Vestmarkadagen; Har du lyst til å bidra?

Vestmarkadagen går av stabelen lørdag 31. mai. Alle foreninger i Vestmarka Grendeutvikling står bak arrangementet. Arrangementskomiteen har med en representant fra hver av organisasjonene. Jenny Håkonsen er med fra Velet, Anita Pedersen fra Saniteten, Bjørn Rambøl fra Elg 4H, Bjørn Huse fra VJFF, Ragnar Dæhli fra Grendeutviklinga. I tillegg kommer

Les videre

Vardåsen flott turmål i påsken og ellers

I 2010 merket Idrettslaget tursti opp til Vardåsen. Det er merket fra Gamle Ljønervegen, «Engatørjet» og retning Hornlia, se kartet under. Vardåsen ligger drøyt 330 moh. Vel framme på toppen kan du skrive deg inn i boka. Det var 793 «signeringer» i 2013. Solveig Billingsø, Leif Billingsø og Elin Gundahl

Les videre

Penger til skilting av Vektervegen

Vektervegen er tildelt 140.000 kroner fra Hedmark Fylkeskommune til skilting. I søknaden er det planlagt store informasjonstavler ved «hver start» på Vektervegen, nemlig Åbogen, Matrand, Skotterud, Magnor og Vestmarka. I tillegg planlegges det skilting til diverse «severdigheter» langs traseen for å gi de ferdende økt opplevelse. Der Vektervegen krysser bilveg

Les videre

Reguleringsplan for Brustadvika godkjent!

I kommunestyremøtet 20. februar ble reguleringsplanen for Brustadvika behandlet, og godkjent! Fra ENKF startet og til ordfører klubbet for «vedtatt» har det tatt 7 år! ENKF (Eidskog Næringsservice) fremmet allerede våren 2007 forslag til kommunens planutvalg om å iverksette regulering av området. Da Vestmarka i Utvikling (ViU) ble stiftet i

Les videre