Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus stiftet i går!

Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus (IVS) ble stiftet i går, en halvtime etter at Vestmarka Samfunnshus AL ble lagt ned. De 5 personene som satt i styret i det gamle andelslaget ble valgt til interimsstyre for IVS. Foreningens formål er å drifte Samfunnshuset i henhold til driftsavtale med Eidskog kommune.
Prioriterte oppgaver for styret vil være å få registrert IVS i Enhetsregisteret, sluttføre leieavtalen med Eidskog kommune/ENKF og utarbeide medlemsliste. Det er slik at de som var andelseiere i Vestmarka Samfunnshus AL automatisk er medlemmer i IVS. Men mange av de som tegnet andeler i Vestmarka Samfunnshus rundt 1980 lever ikke lenger. I februar er det første ordinære årsmøte og deretter vil det være åpent for alle å tegne medlemskap i Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus.
Interimsstyre: Trond Rapstad (leder), Karin Ovlien (kasserer), Ole Steinar Kulblik, Kristin Sjøli, Geir Svendsen og Sidsel Mibrenna, sistnevnte som representant for Eidskog kommune.