Årsmøte Grendelaget, arealplan, Harstadhagan og bredbånd

Mandag 4. mars er det årsmøte i Gendelaget. Det foregår fra kl. 19.15 i kantina til Eidskog Montessoriskole (rett etter årsmøte i Idrettslaget som begynner kl 18 samme sted). Årsmelding og regnskap finner du her.

Rett etter årsmøtet i Grendelaget, dvs. ca. kl. 20., orienterer Torfinn Smines om kommunens arealplan. Hva er en arealplan, når skal den «rulleres» (oppdateres), hva kan hver og en av oss spille inn, hvordan gjør en det, når kan en gjøre det osv. Kom å finn ut hvordan du kan påvirke! I tillegg orienterer Torfinn om det kommunale boligfeltet Harstadhagan, og åpner opp for diskusjon om hvordan vi kan lykkes med å få flere til å bosette seg på Vestmarka eller andre steder i kommunen.

I tillegg orienterer Erik Staavi om status for bredbåndplanene på Vestmarka og hva vi kan forvente oss. Håper riktig mange kommer på årsmøtet som er åpent for alle fastboende, eiere av fritidsboliger og næringsdrivende på Vestmarka.