Festpreget årsmøte

Godt besøkt årsmøte i Saniteten: Stående fra venstre Kari Vestby, Karin Grundt, Eva Rambøl, Sidsel Ovlien, Mona Rambøl, Jorun Tønnes og Tove Sandelin. I sofaen fra venstre Else Øiseth, Guri Jerpseth, Haldis Mohn, Randi Marthinsen og Anita Pedersen.

Det har blitt en tradisjon at Vestmarka Sanitetsforening gjennomfører sitt årsmøte i januar, og for ikke å bryte denne tradisjonen ble årets møte avholdt hos Sidsel Ovlien onsdag 30. januar. Sanitetsforeningen på Vestmarka innehar det lange navnet Eidskog Sanitetsforening Vestmarka arbeidslag. Men samme hva foreningen heter så er det latter, glede, sosialt samvær, utlodning og nydelig bevertning som preger foreningens årsmøte som i år telte 12 medlemmer.

 

Også årets årsmøte åpnet med velkomstord av leder etterfulgt av ett minutts stillhet for de som har gått bort i løpet av 2018 og allsang av ”Kjærlighet fra Gud”.

Det nye styret i Vestmarka arbeidslag av Eidskog Sanitetsforening er sekretær Guri Jerpseth (t.v.) leder Anita Pedersen og kasserer Kari Vestby.

Etter denne høytidelige åpningen fortsatte årsmøtet med sekretærens opplesning av Årsberetning 2018 og Årsplan 2019 som viste til en forening som gjør mye for at Vestmarka er og fortsatt vil bli et godt sted for innbyggerne. Det har blitt avholdt ti møter, sommertur, 90 års jubileum med julebord, den årlige rømmegrøtfesten på Sanitetens Hus på Skotterud, søndagscafe på Bygdehuset, laget og solgt fastelavnsris med ny salgsrekord, arrangert eldre fest, bevertning til hornorkestret 17. mai, salg av kaffe og vafler to dager i forbindelse med Åpen kirke og Olsokfeiring på Matrand, kiosk salg på Vestmarkadagen  og servering av lunsj til vel 90 deltakere på Aktivitetscampen ved Samfunnshuset i august, dekket en rode vedr. Demensuka og pynting

Haldis Mohn (t.v.) og 90-årige Randi Marthinsen kjøpte mange lodd på årsmøtet.

og kirkekaffe på Høsttakkefesten. I tillegg ble det arrangert medlemstur til Julemarkedet på Mårbacka og deltakelse ved Barnas Cafe i barnehagen og servering av pølser, mos og lomper på skolen og i barnehagen. Foreningen har gitt konfekt til alle vestmarkinger over 80 år i tillegg til basargevinster. Totalt ble det gitt 27 gevinster/gaver i løpet av 2018. Og i følge Årsplan 2019 vil de driftige sanitetsmedlemmene på Vestmarka fortsette med sine mange aktiviteter dette året også.  Da den offisielle delen av årsmøtet var slutt ble det servert et stort og nydelig koldtbord etterfulgt av kaffe, søtsaker, åresalg med mange gevinster og mer sang. En avslutning som var med på å gjøre årsmøtet til en vinterfest.

Else Øiseth (t.v.) og Jorun Tønnes tar loddsalget på alvor.
Tove Sandelin håper at minst ett av loddene gir gevinst.
Koldtbordet fristet med mange godsaker, syntes Randi Marthinsen (t.v.), Haldis Mohn og de andre gjestene på årsmøtet.
Mona Rambøl strikket på en rød sokk mens praten gikk livlig.