Åpen dag med kuler og krutt

Vestmarka jeger-og fiskerforening , VJFF feirert Friluftslivets Uke med Åpen Dag på Kalvhaugen skytebane ved Mobekk lørdag. Og som alle andre skytebaner var det høye smell og lukt av krutt som dominerte.

VELKOMST: Både ung og gammel måtte spriten hendene før de skrev seg inn med telefonnummer.

Det var tre generasjoner av begge kjønn som hadde en trivelig Åpen Dag på det oppdaterte skyteanlegget Kalvhaugen langt til skogs ved Mobekk på Vestmarka lørdag. Ved ankomst fikk alle en solid hånddusj med sprit som et ledd i koronareglene. Etter denne betryggende velkomsten gikk det ikke lang tid før skytingen begynte med unge og mer erfarne jegere og skyttere.

LEIRDUESKYTTER: Linda Wrangell hadde skutt leirduer med hagle før.

Det var et relativt sjeldent syn å se at noen pur unge skyttere, med kyndig hjelp av besteforeldre håndterte luft- og salonggevær på en betryggende måte. Og noen av de unge kunne håndtere skytevåpen med treffsikkerhet. For en uerfaren tilskuer ble støynivået vel høyt da noen voksne fikk ut skytegleden med hagle på den nye leirduebana.

UNG SKYTTER: Sverre Huse-Wrangell håndterte luftgeværet under kyndig veiledning av morfar Vidar Huse.
BLINK: Sverre Huse- Wrangell fikk nesten blink på ulven.

Med kuler, krutt, høye smell  og noen fulltreffere ble Åpen Dag på Kalvhaugen en fin familietreff med god bevertning i form av stor pølsekjele med kaffe og brus og godt og varmt septembervær i Friluftlivets Uke.

SKYTTERLEDER: Det var god og betryggende atmosfære med skytterleder og unge og voksne skyttere på Kalvhaugen lørdag.
Stiftelsesprotokollen til VJFF fra 1933.