Mange jegere på årsmøte

 Vestmarka Jeger- og Fiskerforening, VJFF har 64 medlemmer, og onsdag 11. mars avholdt foreningen årsmøte i Vestmarka Kirkestue med 16 medlemmer til stede. Tradisjonen tro gikk den store årsmøte kringla unna sammen med kaffe og cola mens mangeårige leder Bjørn Huse gikk gjennom årsmøtets agenda. En agenda som inneholdt godkjenning

Les videre

Samfunnshuset stengt

Koronavirus-situasjonen: Helsedirektoratet vedtok den 12/3-2020 forbud mot en rekke av de aktivitetene som gjennomføres på kveldstid og i helger i Vestmarka samfunnshus. Fylkesmannen i Innlandet har i tillegg anbefalt at seminarer, møter og kurs med mer enn 15 deltakere bør unngås.

Les videre

Skumt og lyst

I 1990 skrev Klaus Rambøl ned erindringer fra sitt liv. Klaus var født på Nordre Rambølsødegarden i 1906. Nedenfor får vi et unikt innblikk i tida før vi fikk elektrisitet, og prosessen som lå forut for at det kom strøm til Vestmarka. Tillatelse til gjengivelse er gitt av Inger Sørli

Les videre