Vestmarkadagen, vi flytter inn på kvelden

Værutsiktene for lørdagskvelden er utrygge. Det gjør at vi flytter bort til Samfunnshuset for bespisning, fest, dans og underholdning straks dag-aktivitetene i Brustadvika er avviket i 17-17.30 tida.
Arrangementet starter kl. 13.00 i Brustadvika i morgen (lørdag). Programmet finner du her. Hilsen komiteen for Vestmarkadagen