Vestmarkadagen 2018, lørdag 11. august

Hoppeslott, Vestmarkadagen 2017.

Normalt er Vestmarkadagen første lørdag i juni, dagen før Junikveld i Børli. Da vi ble orientert om at arbeidet med ny Brustad Bru var en måned forsinket, og at trafikken ikke kunne forventes å bli normalisert før midt i juni, valgte Grendelaget å utsette Vestmarkadagen til «etter ferien, men før Matrandcup». Dermed ble lørdag 11. august en naturlig løsning.

Folk som har gode innspill til aktiviteter på Vestmarkadagen, eller som vil bidra i planlegging og gjennomføring, kan ta kontakt med leder i komiteen for Vestmarkadagen, Ragnar Dæhli.