Vestmarka Sanitetsforening med trivelig årsmøte og fyldig årsberetning.

Sist onsdag, den 27. januar var 11 medlemmer i Vestmarka Sanitetsforening samlet til årsmøte hos Sidsel Ovlien. Med glad sang, et minutts stillhet over de som gikk bort i 2015 og ”Kjærlighet fra Gud” som åpningssang. Det hele elegant ledet av Anita Pedersen. Og ved årets slutt hadde Vestmarka Sanitetsforening 42 medlemmer.

Fra venstre nyvalgt leder Anita Pedersen, Randi Marthinsen, Gerd Wiehe, Tora Thorsen og nyvalgt sekretær Guri Jerpset.
Fra venstre gjenvalgt leder Anita Pedersen, Randi Marthinsen, Gerd Wiehe, Tora Thorsen og nyvalgt sekretær Guri Jerpseth.

Aktiv forening
Anita Pedersen fortsetter som leder i Vestmarka Sanitetsforening også i 2016. Med seg i styret fikk hun med Guri Jerpseth som sekretær og Kari Westby som kasserer. Avgående kasserer Åse Sæther takket for seg før hun leste opp regnskapet for 2015. Og det er sikkert at det er orden på økonomien i Vestmarka Sanitetsforening!

I 2015 har saniteten hatt åtte medlemsmøter og ett styremøte. De har arrangert sommertur, høsttur og juletur. Årsmøtet ble i fjor som denne gang holdt hos Sidsel Ovlien. I februar var det tid for å binde fastelavensris, og det ble solgt 160 ris rundt omkring på Vestmarka. Noe som innbrakte vel 8000 kroner. 5. mars var de på Koppangtunet og serverte ettermiddagskaffe. Arne Grundt stilte opp med trekkspillmusikk og damene sang. Første tirsdag i april var Vestmarka Sanitetsforening ansvarlige for formiddagstreffen på Sanitetens Hus hvor de serverte lapskaus. Tre damer fra foreningen dro til Skyrud hvor de serverte kaffe og kaker til beboerne.
Vårens eldrefest ble arrangerte på Vestmarka Samfunnshus hvor ”Bæst før” underholdt. Saniteten ga en matbøtte som gevinst til kirkestuebasaren. To medlemmer serverte frokost til Vestmarka Hornorkester 17. mai. På Vestmarkadagen første lørdag i juni var de ansvarlige for kiosksalget på Vestmarkadagen og av overskuddet ble 5000 kroner gitt til Vestmarka Grendeutvikling. Saniteten arrangerte også sangkveld ved boligene på Skotterud, og Eva Rambøl kokte rømmegrøt til sommerfesten for boligtjenesten.

Ved det store bryllupet på Matrand deltok også Vestmarka Sanitetsforening sterkt, med blant annet Karins Grundts kransekaker på kaffebordene. Og årets sommertur gikk til Finsrud dit Karin Grundt invitert alle til sønnens hytte. Blomsterhilsen ble også sendt til 100 årige Ruth Grundtjernlien i juli.

På Olsok hjalp de til med servering og loddsalg ved Eidskog Kirke med 350 personer til bords. Og ved avskjeden til sokneprest Harald Schøien i kirkestua her på Vestmarka leverte de kaker.

I september var saniteten med de andre sanitetsforeningene i Eidskog og serverte 170 personer i forbindelse med Eidskog Kirke sitt 350 års jubileum.

Og med pølsefest på skolen og barnehagen her på Vestmarka i november og onsdagscafe og julebord for de over 70 år, så ble året 2015 sterkt avsluttet. Saniteten solgte også julebakst på Sanitetens Hus, og det hele ble avsluttet med julebord hos Max Ivan. Også til jul i 2015 fikk alle vestmarkinger over 80 år konfekt med hilsen fra Vestmarka Sanitetsforening.

I følge aktivitetsplanen for 2016 så kan alle på Vestmarka glede seg til en ny sesong i regi av Vestmarka Sanitetsforening.

Og helt til slutt på årsmøtet så ble det tid til flere sanger, basar og nydelig mat og drikke.

Mona Rambøl (t.v.) og Åse Sæther forsyner seg av det rikholdige matbordet.
Mona Rambøl (t.v.) og Åse Sæther forsyner seg av det rikholdige matbordet.
Tora Thorsen (t.v.) og leder Anita Pedersen syntes også at serveringen var mer enn god nok.
Tora Thorsen (t.v.) og leder Anita Pedersen syntes også at serveringen var mer enn god nok.