vestmarka.info skal oppgraderes. Ønsker bilde.

I 20 år har Grendelaget hatt egen nettside, www.vestmarka.info. Den har blitt oppgradert 2-3 ganger, siste gangen i 2014. Nå trenger den sårt til en oppgradering. Blant annet er det ikke lenger mulig å oppdatere aktivitetskalenderen. Det betyr altså ikke at det ikke foregår noe på Vestmarka, bare at teknologien må fornyes. Arbeidet pågår, og målet er at nye nettsider skal lanseres innen 1. april.

Bildet som ligger på hovedsida på dagens utgave (der det står «Velkommen til Vestmarka») tenker vi det er naturlig å bytte ut samtidig. Det er mange som tar gode bilder. Hvis det er noen som har et «rolig» bilde som kan egne seg som erstatter, er vi veldig interesserte i å få innspill til det. Vi ønsker fortsatt at det skal stå «Velkommen til Vestmarka», og derfor er det praktisk at det eksempelvis er himmel eller en tilsvarende lys bakgrunn i øvre delen av bildet.

Husker du denne? Dette var forrige versjon av nettsida vår.