Ventilasjon skolebygg/samfunnshus, endrede planer

Det er tidligere informert om planene for oppgraderingen av ventilasjonsanlegget på skolen  og samfunnshuset. Disse planene er utsatt på ubestemt tid. Dette skyldes at huseier Eidskog Montessoriskole (EMS) fikk avslag fra sin bankforbindelse på søknad om finansiering av prosjektet.

Eiendomsutvalget til EMS arbeider videre med alternative løsninger som vil tilfredsstille pålegget fra Arbeidstilsynet. En ser da på enklere løsninger innenfor en kostnadsramme som ikke krever opptak av lån, og som samtidig sikrer elever og ansatte et inneklima som er i henhold til retningslinjer og regelverk.

Endringen av planer medfører at samfunnshuset kan brukes som vanlig.