Vel blåst, og vel sunget!

Fellesnummerene til slutt på årets julekonsert, Mats Lindahl dirigerte

Jula ble behørig spilt og sunget inn søndag ettermiddag. Om lag 200 personer var samlet i Vestmarakirka. Vi som kom til dekket bord fikk kulturell servering fra duoen Anne & Vidar, Vestmarka sangkor, Vestmarka Hornorkester og organist Sigrid Bråten. Sogneprest Bettina Eckbo var hovmesteren som introduserte de enkelte musikalske rettene.

KIrkerommet var vakkert lyssatt av lysmesterne Lars «Gutte» Rambøl og Erik Grande, og det forsterket opplevelsen av at Vestmarkakirka var et suverent julekonsertlokale.

Mange fikk gleden av den flotte julekonserten i Vestmarka kirke.

Julekonserten i Vestmarka-kirka har lang tradisjon, og programmet er trygt forankret i denne tradisjonen. Menigheten/ tilhørerne synger enkelte julesanger med god ledsagelse fra sangkor og organist. Duoen Anne & Vidar, hornorkesteret og sangkoret har hver sine sekvenser «i solen» og til slutt et par fellesnummer. De to vakre og svulstige melodiene Nordnorsk julesalme, og O helga natt passer svært godt mot slutten når konsertens klimaks skal prikkes inn. Og helt til slutt får vi alle delta på Deilig er jorden, der vi alle håper på «troll i ord» når strofen «fred over jorden» synges. Og med oss ut i desembermørket ga sogneprest Eckbo oss velsignelsen.

Men før det hadde vi fått bekreftet at Vestmarka Hornorkester er i veldig god utvikling under kunstnerisk ledelse av dirigent Mats Lindahl. Framføringen av White Christmas var ekstra imponerende. Og Vestmarka sangkor har klart å trekke til seg flere mannsstemmer. Da låter det enda bedre. Repertoaret spente vidt fra to kortreise Børli-dikt tonesatt av dirigent Solveig Hem Sørli, og til den gospel-aktige «Tänd et ljus». Koret er fokusert, og vi ser av ansiktuttrykkene at dette liker de å gjøre!
Duoen Anne & Vidar er fin musikalsk kontrast til de store lydbildene kor og hornorkester maler, og gir dynamikk i programmet.

Håkon Hauer takker for seg i Vestmarka Sangkor, og overrakte «et skilt» som et tidligere kor med samme navn brukte.

 

 

Håkon Hauer sang som mange ganger tidligere solo på O helga natt, og som tidligere ble det gjort på imponerende vis. Straks applausen var over annonserte han at dette var siste opptreden i Vestmarka Sangkor, og han takket de andre i koret og ikke minst dirigent Solveig for å ha fått være med på mye musikalsk moro. Håkon var en an initiativtakerne til oppstart av dette koret.