Veg med nytt dekke

Det har i mange år vært nærmest ufremkommelig og delvis farlig å kjøre fra Kjerkebakken ut på Skillingmarkveien, for her har veien vært i så dårlig forfatning at flere biler har fått store skader på understellet. Men etter flere henvendelser til de ansvarshavende i Eidskog kommune har bilistene som daglig ferdes her fått gehør for den elendige vegstandarden.

Ny asfalt gjør brua klar for tung transport.

Likeens har de som kjører Helgesjøvegen fra skolen, renseanlegget og barnehagen i mange år slitt med nedslitt dekke både på vegen og brua over Buåa.

Brua over Buåa er i ferd med å få nytt dekke.

Men i disse dager er både veg og bru blitt oppgradert med nytt underlag og nytt dekke. Så nå fremstår nedre del av Kjerkebakken, brua over Buåa og Helgesjøveien i god og dumpefri stand med nylagt, svart toppdekke  til stor glede for alle vegfarende. For etter at Veidekke har gjort en flott jobb med både bru og veg er det slutt på ujevnheter og hull i vei og bru. I skrivende stund mangler det bare et lag med asfalt nederst i Kjerkebakken. Men i følge arbeidsfolket fra Veidekket er det like før at denne biten også får et etterlengtet lag med asfalt.   

Ny asfalt gjør underverker.
Moderne måleinstrument må brukes for at resultatet skal bli bra.