To årsmøter på samme kveld 

Ting går fort, men riktig for seg på Vestmarka. Onsdag første mars ble det avholdt årsmøter både i Vestmarka Vel og Vestmarka Grendelag i kantina til Eidskog Montessoriskole. Totalt ble disse to årsmøtene gjennomført på to timer og da var kaffepauser med hjemmelaget kringle og fastelavnsboller medregnet. Og alle saker og valg gikk helt riktig for seg.

VESTMARKA VEL 2017: Deler av det nye styret i Vestmarka Vel. Sekretær Stian Kraft (t.v.), valgkomitemedlem Eli Kristin Nygård, leder Nina Kisen og kasserer John Wirkola Dirksen. Styremedlemmer Paul Tony Storfallet og Mia Meldalen, vararepresentanter Darek Berest og Jens Tønnes og valgkomitemedlem Per Ole Rønning var fraværende. Revisorer ble Jan Mobrenna og Eva Krogstad og representanter til Vestmarka Grendelag ble Nina Kisen med Stian Kraft som vara.
VESTMARKA VEL 2017: Deler av det nye styret i Vestmarka Vel. Sekretær Stian Kraft (t.v.), valgkomitemedlem Eli Kristin Nygård, leder Nina Kisen og kasserer John Wirkola Dirksen.

Først ute var Vestmarka Vel hvor møtet ble ledet av Nina Kisen. Årsmeldingen viste til en forening som hadde mye på programmet i 2016. På Badet ble skiftebua og en vegg på muren malt i tillegg til dugnad og ”vaktmestertjenester”. På grunn av dårlig vær det meste av sommeren så ble planer om vanntrampoline, stupebrygge og nye bord og krakker overført til kommende sommer. På Vestmarkadagen sto velet for kostnaden ved leie av hoppeslott. Bygdekinoen satte ny publikumsrekord igjen og besøkende på forestillingene er økende. Festen andre juledag er byttet ut med pubquis, noe som også ble en økonomisk suksess. Vestmarka Vel har omtrent 160 betalende medlemmer, som i tillegg til grasrotandel fra Norsk Tipping er med på å gjøre økonomien god og stabil. Og stell av bautaen på Jerpseth er en jobb velet gjør for kommunen og som gir 2000.- i årlige inntekter.
Resultatet ble at årsmelding, regnskap og valg ble enstemmig vedtatt.

 

Etter årsmøtet til Vestmarka Vel var det Vestmarka Grendelag sin tur. Enda et årsmøte hvor leder Ragnar Dæhli fremla årsmelding og regnskap uten nevneverdige innvendinger fra salen. Så det ble for de fremmøtte en rask avgjørelse å godkjenne alle data som ble fremlagt. Og resultatet av valget fikk full applaus.

VESTMARKA GRENDELAG 2017: Deler av styret i VG fra venstre: Vidar Huse, leder Ragnar Dæhli, nestleder Sissel Gro Mobrenna, Trond Rapstad, Anita Pedersen og Nina Kisen.
VESTMARKA GRENDELAG 2017: Deler av styret i VG fra venstre: Vidar Huse, leder Ragnar Dæhli, nestleder Sissel Gro Mobrenna, Trond Rapstad, Anita Pedersen og Nina Kisen.